คำศัพท์ญี่ปุ่น (1) บันทึกศัพท์ของผู้เขียน ตัวเขียน การอ่าน ความหมาย

บันทึก คำศัพท์ญี่ปุ่น ประกอบด้วยตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นของคำนั้น การอ่าน และความหมาย โดยบันทึกนี้เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมกับตัวผู้เขียนเองด้วย