Python Functions เบื้องต้นที่ควรรู้และนำไปใช้งานในการเขียนโค้ด

ไพธอนนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้ผู้เขียนโค้ดได้เลือกใช้เป็นจำนวนมาก ซึ่ง Python Functions ที่มาพร้อมกับภาษาเองก็มีประโยชน์มากเช่นกัน