hitexts

Hi, We texts to you.

Python โหลดรูปภาพจาก URL

การโหลดรูปภาพจากอินเตอร์เน็ตนั้นสำหรับวิธีการทั่วไปก็คือการคลิกขวาและ Save Image As แต่ทว่าถ้าเราต้องการโหลดภาพเป็นจำนวนมาก ๆ เช่นเป็น 10,000 หรือ 100,000 รูปนั้นการคลิกด้วยมือคงไม่ตอบโจทย์ ฉะนั้นในกรณีที่เรามีลิงก์รูปภาพที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตแล้วนั้น การเขียนโปรมแกรมไปดาวน์โหลดและบันทึกจึงเป็นวิธีที่ตอบโจทย์มากกว่า

Import Library ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับโหลดภาพ

  1. requests ไว้สำหรับเปิดลิงก์และเข้าถึงข้อมูล
  2. BytesIO สำหรับอ่านข้อมูลเป็น Bytes
  3. PIL.Image สำหรับอ่านและแสดงผลรูปภาพ ไปจนถึงการจัดการเกี่ยวกับภาพ
  4. Pandas ใช้เปิดไฟล์ csv, excel, text ที่เก็บลิงก์รูปเอาไว้ (ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโหลดรูปภาพ เพียงแค่ว่าเอาไว้เปิดดูลิงก์ที่เก็บไว้เท่านั้น)

โดยในที่นี้เราจะหยิบลิงก์มาทั้งหมด 100 ลิงก์เป็นตัวอย่าง (จากทั้งหมด 100,000 ลิงก์)

วิธีการดาวน์โหลด หลัก ๆ คือใช้ request.get(URL รูปภาพ) จากนั้น ใช้ BytesIO อ่านข้อมูลจาก response และใช้ Image เปิดรูป และสั่งบันทึก

  1. img_url คือลิงก์ของรูปภาพ ในที่นี้คือ https://storage.googleapis.com/… ดังในรูป
  2. response จะเป็นการเปิดรูปภาพผ่านลิงก์ที่ระบุไว้
  3. content สำหรับเอาข้อมูลรูปภาพออกมา โดยใช้ BytesIO อ่านค่า response
  4. img คือการเปิดรูปภาพโดยใช้ Image.open ตัวข้อมูล ที่เป็น Bytes
  5. img.save สำหรับสั่งบันทึกภาพลงเครื่อง โดยสามารถระบุได้ว่าจะบันทึกที่ไหน เช่น “E:/Data/Image/test.jpg”

จะได้รูปภาพบันทึกลงในเครื่องตามรูปแบบและขนาดจริงของรูป

สามารถนำมาสร้างเป็นฟังก์ชันเพื่อโหลดหลายรูปได้ดังโค้ดในรูป โดยโหลด 100 รูปใช้เวลาเพียง 29 วิ เท่านั้น พร้อมทั้งปรับขนาดเป็น 224*224 px

Related Post

Python โหลดรูปภาพจาก URL (โหลดภาพจากลิงก์) ทำอย่างไร
21Oct

Python โหลดรูปภาพจาก URL (โหลดภาพจากลิงก์) ทำอย่างไร

วิธีการโหลดรูปภาพจากลิงก์หลาย ๆ ลิงก์ด้วย Python สามารถทำได้โดยใช้ Request, BytesIO, และ PIL.Image พร้อมปรับขนาดรูปและเซฟเก็บ

*args **kwargs ใน Python มีไว้ใช้งานอย่างไร
20Aug

*args **kwargs ใน Python มีไว้ใช้งานอย่างไร

ในการเขียนโค้ด Python นั้นหลาย ๆ ครั้งในฟังก์ชันเรามักจะเคยเห็น *args **kwargs สองสิ่งนี้มีไว้ใช้เป็น argument เช่นกัน

Python Functions เบื้องต้นที่ควรรู้และนำไปใช้งานในการเขียนโค้ด
10Jul

Python Functions เบื้องต้นที่ควรรู้และนำไปใช้งานในการเขียนโค้ด

ไพธอนนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้ผู้เขียนโค้ดได้เลือกใช้เป็นจำนวนมาก ซึ่ง Python Functions ที่มาพร้อมกับภาษาเองก็มีประโยชน์มากเช่นกัน

Python Project เริ่มต้นอย่างไร ควรเตรียมการอะไรบ้างก่อนลงมือเขียนโค้ด
22Jun

Python Project เริ่มต้นอย่างไร ควรเตรียมการอะไรบ้างก่อนลงมือเขียนโค้ด

การจะเริ่มต้น Python Project นั้นสิ่งที่ควรจะต้องทำคือการสร้าง Virtual Environment และเรียกใช้งานบน IDE หรือ Editor ของคุณ

© 2022 hitexts. All rights reserved