hitexts

Hi, We texts to you.

จุดนัดพบ

บริษัทได้คน ผู้สมัครได้งาน

เหตุใดจึงมีบริษัทจำนวนมากประกาศรับสมัครงานพนักงานหลายตำแหน่งตลอดทั้งปีและหลายปีติดต่อกันและในขณะเดียวกันก็มีผู้สมัครงานจำนวนมากเช่นเดียวกันที่หางานทำสาเหตุมาจากอะไรทั้งในส่วนของบริษัทและผู้สมัครงาน

ในส่วนของบริษัท (ขนาดเล็ก-กลาง) นั้นเกิดจาก

1.ขนาดของบริษัทที่แตกต่างกันบริษัทขนาดใหญ่จะได้เปรียบบริษัทขนาดเล็ก

2.ชื่อเสียงของบริษัทไม่เป็นที่รู้จัก

3.สถานที่ตั้งบริษัทเดินทางไปมาลำบาก

4.ค่าจ้างเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ ต่ำกว่าในตลาดแรงงานโดยรวม

5.สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ดี

6.ไม่มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานสากล

7.ไม่มีความก้าวหน้าในสายงาน

8.ไม่มีการฝึกอบรมและเทรนนิ่งที่ดี

9.ไม่มีสวัสดิการและละเลยต่อสิทธิตามกฎหมายแรงงานและอื่นๆ

10.การบริหารจัดการที่ล้าหลังไม่ทันสมัยกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต

11.ต้องการคนดี คนเก่งมาร่วมงานในราคาถูก

บริษัทขนาดขนาดเล็ก-กลางจะแก้ไขอย่างไรต้องแก้ไขปัญหา 11 ข้อข้างบนและสร้างกลยุทธ์ขึ้นมาดังนี้

1.กลยุทธ์ในการหาคน

2.กลยุทธ์ในการสร้างคน

3.กลยุทธ์ในการใช้คน

4.กลยุทธ์ในการรักษาคน

จะไม่พูดถึงรายละเอียดในกลยุทธ์ทั้ง 4 ข้อนี้

*ต้องมองคนเป็น Asset ไม่ใช่ Liability

ในส่วนของผู้สมัครงานนั้นเกิดจาก

1.สมัครงานไปแบบไม่ Focus หว่านใบสมัครไปเป็น 100 บริษัทและหลายตำแหน่ง

2.ไม่มีการเตรียมพร้อมในการไปสัมภาษณ์

3.ไม่มีการเตรียมตัวที่ดีในการเข้าสัมภาษณ์

4.เขียนใบสมัครงานไม่ดีและเขียนไม่เป็น

5.ไม่เข้าใจงานในตำแหน่งที่สมัครดีพอ

6.ตอบคำถามสัมภาษณ์ผิด

7.ตอบคำถามสัมภาษณ์ที่สำคัญไม่ได้เลย

8.โชว์จุดขายและจุดแข็งของตัวเองไม่เป็น

9.ขาดปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคำถามสัมภาษณ์

10.ตกยุคไม่เข้าใจรูปแบบการทำธุรกิจสมัยใหม่

11.Skill set ต่ำกว่าที่บริษัทกำหนด

12.ฝีมือต่ำกว่าเงินเดือนที่ขอมา

13.ให้ข้อมูลเท็จ

14.ถามไม่เป็นและไม่กล้าถาม

15.คิดไม่เป็น

แก้ 15 ข้อนี้ให้ได้ ไม่งั้นต้องเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อ “สมัคร” รับรองได้งานทุกที่ ๆ ไปสมัครงาน

**อย่าลืมว่าทุกบริษัทต้องการคนมาแก้ปัญหา ไม่ใช่มาสร้างปัญหา

และต้องการคนที่มาสร้างผลผลิตและรายรับ ไม่ต้องการคนที่มาสร้างรายจ่าย

Related Post

ขายอะไรดี?
30Sep

ขายอะไรดี?

ขายอะไรดีคือคำถามยอดฮิตมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะถามอย่างนี้ไปอีกนานจนกว่าโลกจะแตกเพราะใครๆ ก็อยากขายได้ ขายดีกันทั้งนั้น

ธุรกิจตัดสินแพ้ชนะด้วยคน
09Sep

ธุรกิจตัดสินแพ้ชนะด้วยคน

บางครั้งเราอาจลืมคิดเรื่องคนว่าสำคัญต่อการทำธุรกิจอย่างไรแล้วไปทุ่มลงทุนด้านอื่นๆ เช่น เทคโนโลยี การตลาด การขายสุดท้ายธุรกิจไปไม่รอด

วิธีนำเงินบริษัทมาใช้แบบถูกต้อง
27Aug

วิธีนำเงินบริษัทมาใช้แบบถูกต้อง

หาเงินมาได้ก็อยากใช้เงินบ้างแต่ช้าก่อนหากเป็นเงินบริษัทต้องใช้ให้ถูกวิธีไม่งั้นปัญหาชีวิตจะตามได้ในภายหลัง

Digital Transformation กับ SME ไทย
26Aug

Digital Transformation กับ SME ไทย

SME ต้องเปลี่ยแปลงตัวเองตามโลกที่เปลี่ยนไปหากไม่ทำอะไรเลยนั่นคือการพร้อมฆ่าตัวตายจาก Digital ไปแบบไม่มีวันกลับ Digital Transformation

บริษัทได้คน ผู้สมัครได้งาน
28Jul

บริษัทได้คน ผู้สมัครได้งาน

งานคือเงินและเงินก็คืองานจะหางานอย่างไรให้ได้งานและบริษัทจะหาคนอย่างไรให้ได้คนนั่นคือทั่งสองฝ่ายต้องปรับตัวเข้าหากัน

2,300,000 คน
20Jul

2,300,000 คน

การบริหารที่ยากที่สุดคือการบริหารคนเพราะคนคือปัญหาที่มีขาและยิ่งคนจำนวน 2,300,000 คนนั้นจะเป็นอย่างไรความสับสนวุ่นวายจะเป็นอย่างไร

© 2022 hitexts. All rights reserved