hitexts

Hi, We texts to you.

2,300,000 คน

บริษัทที่มีพนักงาน 2,300,000 คน (สองล้านสามแสนคน) ยอดขายประมาณ 485,873 ล้านดอลลาร์ (กว่า 16 ล้านล้านบาท)

ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก 5 ปีติด เขา บริหารจัดการคนอย่างไร? บริหารธุรกิจอย่างไร? บริหารการเงินอย่างไร?

Walmart ยักษ์ค้าปลีกอเมริกา มีสาขา 11,718 stores worldwide (January 31, 2018) ควรศึกษาและดูเป็นกรณีตัวอย่าง ทำไมบริษัทเล็กๆ มีพนักงานไม่กี่คน และในระดับบุคคลที่ร่วมกันทำงานเพียง 2-3 คน จึงมีแต่ปัญหาและวุ่นวายมากๆ หากย้อนกลับมาดูธุรกิจของ SME ไทยทำไมจึงมีปัญหาในการบริหารจัดการเรื่องคนซึ่งในที่นี้ก็คือ “พนักงาน” ไม่มีอะไรยากไปกว่าการบริหารคนแล้วในทางธุรกิจ หากล้มเหลวในการบริหารคนก็จะทำให้ธุรกิจดำเนินการต่อไปไม่ได้และถึงไปต่อได้ก็จะไม่มีวันโตเพราะธุรกิจโตด้วยตัวเองไม่ได้ คนจึงเป็นตัวแปรหลักในการเติบโตของธุรกิจ สาเหตุที่ธุรกิจ SME ไทยหรือแม้แต่ธุรกิจขนาดใหญ่ก็ตามที่ล้มเหลวในการบริหารคน คือ

1.ไม่มีความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ดีพอ

2.ยังยึดติดในความได้เสียเปรียบเป็นหลักในการจ้างงาน

3.มุ่งเน้นไปที่กฎระเบียบตายตัวมากกว่าความสามารถ (Performance)  ของคน

4.ไม่มีการปรับยืดหยุ่นในการบริหารจัดการคนให้เข้ากับยุคสมัย

5.ใช้กฎหมายแรงงานมากกว่าการใช้กฎสามัญสำนึก

6.ค่าจ้างและผลตอบแทนต่ำกว่าค่าครองชีพพื้นฐานของคน

7.ไม่มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ

8.ไม่มีการฝึกอบรมที่เป็นระบบและทันสมัยให้กับพนักงาน

9.ไม่มีความพร้อมพื้นฐานในการสนับสนุนการทำงานของพนักงานดีพอ

10.ไม่มีระบบการวัดและประเมินผลงานที่มีมาตรฐานและเป็นสากล

11.ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้างและไม่จ่ายผลประโยชน์พนักงานตรงตามกฎหมายกำหนด

12.ไม่เข้าใจความหมายของคำว่า “คน คือ ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร”

สรุป

คุณค่าของความเป็นมนุษย์คือสิ่งสำคัญสูงสุดในการบริหารคน หากธุรกิจมุ่งเน้นไปที่ค่าจ้างที่จ่ายไปเพียงอย่างเดียวว่าทำงานคุ้มค่าจ้างหรือไม่และมีการประเมินผลการทำงานในระยะเวลาที่สั้นมาก นั่นจะทำให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสในการพัฒนาคนและสูญเสียคนเก่งไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้ ธุรกิจจะรุ่งต้องมีคนเก่งและฉลาดเป็นทีมทำงานให้กับธุรกิจ กลยุทธ์สำคัญคือ “การสร้างคนให้เก่ง” และ มี “Loyalty” กับองค์กร นั่นคือปรัชญาสำคัญในการบริหารจัดการคน

Related Post

ขายอะไรดี?
30Sep

ขายอะไรดี?

ขายอะไรดีคือคำถามยอดฮิตมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะถามอย่างนี้ไปอีกนานจนกว่าโลกจะแตกเพราะใครๆ ก็อยากขายได้ ขายดีกันทั้งนั้น

ธุรกิจตัดสินแพ้ชนะด้วยคน
09Sep

ธุรกิจตัดสินแพ้ชนะด้วยคน

บางครั้งเราอาจลืมคิดเรื่องคนว่าสำคัญต่อการทำธุรกิจอย่างไรแล้วไปทุ่มลงทุนด้านอื่นๆ เช่น เทคโนโลยี การตลาด การขายสุดท้ายธุรกิจไปไม่รอด

วิธีนำเงินบริษัทมาใช้แบบถูกต้อง
27Aug

วิธีนำเงินบริษัทมาใช้แบบถูกต้อง

หาเงินมาได้ก็อยากใช้เงินบ้างแต่ช้าก่อนหากเป็นเงินบริษัทต้องใช้ให้ถูกวิธีไม่งั้นปัญหาชีวิตจะตามได้ในภายหลัง

Digital Transformation กับ SME ไทย
26Aug

Digital Transformation กับ SME ไทย

SME ต้องเปลี่ยแปลงตัวเองตามโลกที่เปลี่ยนไปหากไม่ทำอะไรเลยนั่นคือการพร้อมฆ่าตัวตายจาก Digital ไปแบบไม่มีวันกลับ Digital Transformation

บริษัทได้คน ผู้สมัครได้งาน
28Jul

บริษัทได้คน ผู้สมัครได้งาน

งานคือเงินและเงินก็คืองานจะหางานอย่างไรให้ได้งานและบริษัทจะหาคนอย่างไรให้ได้คนนั่นคือทั่งสองฝ่ายต้องปรับตัวเข้าหากัน

2,300,000 คน
20Jul

2,300,000 คน

การบริหารที่ยากที่สุดคือการบริหารคนเพราะคนคือปัญหาที่มีขาและยิ่งคนจำนวน 2,300,000 คนนั้นจะเป็นอย่างไรความสับสนวุ่นวายจะเป็นอย่างไร

© 2022 hitexts. All rights reserved