hitexts

Hi, We texts to you.

Trend คืออะไร?

รูปจาก Kaggle Course

Trend (เทรนด์) คือองค์ประกอบหนึ่งในข้อมูลแบบ Time Series (ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา เช่นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนเป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อการ Forecasting เรื่องที่สนใจ) โดยเทรนด์แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่เกิดขึ้นในค่าเฉลี่ยของข้อมูลอนุกรมเวลา (แนวโน้มของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตโดยเป็นอย่างนั้นมาอย่างยาวนาน และคาดว่าในอนาคตก็จะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปไม่ถูกเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ๆ) เทรนด์เป็นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงช้าในชุดข้อมูลและแสดงถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเช่น ข้อมูล Time Series ของการขายสินค้าชนิดหนึ่ง การเพิ่มขึ้นของ Trend นั้นอาจเป็นผลมาจากการขยายตัวของตลาดเนื่องจากผู้บริโภครู้จักสินค้ามากขึ้นในทุก ๆ ปี เป็นต้น หากกล่าวง่าย ๆ ในเชิงเทคนิคนั้น การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและช้า ๆ ของข้อมูลนั้นอาจทำให้เกิดเทรนด์และข้อมูล Time Series มักมีเทรนด์ในรูปแบบต่าง ๆ กันออกไป

การดูรูปแบบของ Trend ของข้อมูล
Time Series

การดูเทรนด์ในชุดข้อมูลอนุกรมเวลา เราสามารถทำได้โดยใช้ Moving Average Plots และการจะคำนวณ Moving Average ของ Time Series นั้นเราสามารถทำได้โดยคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าภายในช่วงเวลาที่สนใจด้วยการกำหนดความกว้างของเวลาไว้ (เดี๋ยวจะมีตัวอย่างในพาร์ท Coding ในบทความถัด ๆ ไป) จากกราฟด้านบนนี้จุดแต่จุดแสดงถึงค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมดในชุดข้อมูลที่อยู่ภายในแต่ละช่วงเวลาที่สนใจ (ในที่นี้สนใจเป็นฤดูกาลในแต่ละปี) โดยไอเดียคือทำให้การผันผวนของข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงสั้น ๆ ราบรื่นขึ้น และคงเหลือไว้แต่การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว (หรือก็คือคงเหลือเทรนด์ไว้นั่นเอง) ซึ่งเดิมข้อมูลนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงแบบ Seasonal Changes ซึ่งยังสั้นกินกว่าจะเป็นเทรนด์ ดังนั้นจึงใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยบนช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าบนชุดข้อมูลเพื่อแสดงผลกราฟข้างต้นนี้ออกมา

Conclusion

เทรนด์คือแนวโน้มของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตโดยเป็นอย่างนั้นมาอย่างยาวนาน และคาดว่าในอนาคตก็จะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปไม่ถูกเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ๆ และสามารถหาเทรนด์ได้จากข้อมูลแบบอนุกรมเวลา

ศึกษาแบบเต็ม ๆ พร้อมรับใบรับรองได้ที่นี่ Kaggle

Related Post

ประชาชนต้องไม่แบ่งข้างหรือแยกขั้วทางการเมือง
23Jul

ประชาชนต้องไม่แบ่งข้างหรือแยกขั้วทางการเมือง

ประชาชนต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและทำความเข้าใจการเมืองไทยอย่างถ่องแท้รู้ว่าประเทศปกครองในระบอบอะไร ระบบบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างไร กระทรวงต่างๆ มีหน้าที่อะไรบ้าง

สมอง (Brain) กับการประมวลผลตัวเลข เกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อมีการคิดเกี่ยวกับตัวเลข
09Jul

สมอง (Brain) กับการประมวลผลตัวเลข เกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อมีการคิดเกี่ยวกับตัวเลข

การศึกษาเรื่องของสมองกับการประมวลผลตัวเลขนี้ช่วยให้มนุษย์เข้าใจขั้นตอนการทำงานและฟังก์ชันของสมองมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การรักษาและการคิดค้นรูปแบบใหม่

ทำไมจึงต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
08Jul

ทำไมจึงต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อมีการอยู่ร่วมกันของมนุษย์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปกครองเมื่อการปกครองก็ต้องมีการจัดระบอบการปกครองขึ้นมาเพื่อใช้ในการปกครองมนุษย์ด้วยกันซึ่งปัจจุบันมี 2 แบบหลัก (ไม่ข้อกล่าวถึงแบบแยกย่อยต่างๆ)

Cardiovascular Disease (CVD)
08Jul

Cardiovascular Disease (CVD)

การทานอาหารทั้ง 6 ชนิดนี้ให้เพียงพอช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ใหญ่ได้ Cardiovascular Disease (CVD)

เกาเหลาเนื้ออร่อยไร้เทียมทาน
21Jan

เกาเหลาเนื้ออร่อยไร้เทียมทาน

กินก่อนตายไม่เสียดายชาติเกิดเกาเนื้อที่ทำด้วยจอมยุทธเซี้ยเดี่ยวมือหนึ่งเกาเหลาเนื้อจ้าวยุทธจักรที่ยากจะหาผู้ต่อกรได้

Python โหลดรูปภาพจาก URL (โหลดภาพจากลิงก์) ทำอย่างไร
21Oct

Python โหลดรูปภาพจาก URL (โหลดภาพจากลิงก์) ทำอย่างไร

วิธีการโหลดรูปภาพจากลิงก์หลาย ๆ ลิงก์ด้วย Python สามารถทำได้โดยใช้ Request, BytesIO, และ PIL.Image พร้อมปรับขนาดรูปและเซฟเก็บ

© 2022 hitexts. All rights reserved