hitexts

Hi, We texts to you.

ทำไมคนเราต้องหา “เงิน”

เพราะเงินมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนตั้งแต่เริ่มหายใจไปจนหมดลมหายใจ พูดง่ายๆ คือตั้งแต่เกิดจนตายนั่นเอง คนใช้เงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนตั้งแต่อาหารการกิน เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การเดินทาง การเรียน การท่องเที่ยว การซื้อทรัพย์สิน การลงทุน การทำธุรกิจ การดำเนินชีวิตประจำวัน โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet หรืออื่นๆ ล้วนต้องใช้เงินเพื่อให้ได้มาทั้งสิ้น ชีวิตจึงต้องมีเงินเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตนอกจากอากาศที่เราใช้หายใจที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็คือเงินนี่ล่ะที่สำคัญเป็นอันดับสอง บางคนบอกเงินเป็นเรื่องเล็ก แต่การไม่มีเงินเป็นเรื่องใหญ่ เงินซื้อไม่ได้ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างต้องซื้อด้วยเงิน เงินซื้อความสุขไม่ได้ แต่ไม่มีเงินบอกเลยไม่มีความสุข หากใช้เงินเฉลี่ย 1,000 บาท/วัน นับตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 80 ปี (ตาย) จะใช้เงิน 29,200,000 บาท 

หากไม่วางแผนไว้ล่วงหน้าในการหาเงินชีวิตจะเหมือนตายทั้งเป็นและสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดของคนคือ “ความจน” เพราะจะลำบากไปตลอดชีวิตงานสำหรับคนจนจะมีเพียงแค่ 3 ประเภทคือ

1.งานหนัก

2.งานอันตราย

3.งานสกปรก

การวางแผนหาเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญกับทุกคนเริ่มแรกต้องหาความรู้ที่จะนำไปหาเงินก่อน สร้างทักษะให้กับตนเองให้หาเงินได้หลายทาง ลงมือทำอย่างมีแบบแผน และงานที่ทำต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่ายประจำอย่างน้อย 3 เท่าเสมอ การหาเงินสำคัญพอๆ กับการบริหารเงิน เมื่อหาเงินมาได้ต้องมีวิธีการบริหารจัดการให้เงินเหลือเพื่อนำไปต่อยอดให้เงินทำงาน อย่าลืมว่า “เงินที่หาได้ ไม่สำคัญเท่ากับเงินที่เก็บได้” และ “เงินเหลือ” เท่านั้นที่จะทำให้เรารวย เมื่อหาเงินได้การใช้เงินจึงสำคัญมาก หากใช้เงินมากกว่าเงินที่หาได้บอกเลยจนตลอดชีวิตและจะมีหนี้ท่วมหัวตามมา เมื่อหาเงินได้จะต้องแบ่งเงินเป็น 5 ส่วน

1.เพื่อการใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวัน 46%

2.เก็บเป็นทุนสำรองฉุกเฉินในชีวิตอย่างน้อย 6-12 เดือน 10%

3.นำไปลงทุนต่อยอดให้เงินทำงานเกิดผลตอบแทนงอกเงย 30%

4.เก็บสะสมเป็นเงินเก็บระยะยาวตลอดชีวิตเพื่อไว้ใชตอนแก่ 10%

5.ใช้ตามใจชอบ 4%

การจัดสรรเงินเป็นตัวอย่างในการแบ่ง % ขึ้นอยู่กับการแบ่งและจัดสรรของแต่ละคน แต่หลักการ 5 ส่วนในการแบ่งเงินเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการ จะทำอย่างไรในการบริหารเงินได้ชัดเจนขึ้นต้องทำระบบบัญชีรับ-จ่าย (มี Apps) online ให้ใช้และโปรแกรม Excel ฟรีก็เยอะที่นำมาใช้ได้

หากไม่มีการบันทึกรายรับรายจ่ายไว้อย่างเป็นระบบในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน ปี บอกเลยว่ามั่วแน่นอนและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวทางการเงิน

การใช้เงินของคนจะมี 2 เหตุผลหลักคือ

1.ความอยาก

2.ความจำเป็น

เช่น การซื้อน้ำดื่มคือความจำเป็น แต่การซื้อชานมไข่มุกดื่มคือความอยาก เป็นต้นและหากไม่มีระบบบันทึกบัญชีรับ-จ่ายไว้ก็จะแยกไม่ออกว่าเงินที่หมดไปนั้นเป็นการใช้ไปด้วยความอยากหรือความจำเป็นมีส่วนต่างกันมากน้อยเท่าไหร่ รวมถึงการใช้เงินอนาคตมาซื้อของที่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อด้วยการพ่ายแพ้กลยุทธ์การตลาดผ่อน 0% 10 เดือน หรือซื้อก่อนผ่อนทีหลัง เป็นต้น และเมื่อทำเข้ามากๆ มีหนี้ที่ต้องผ่อนจ่ายต่อเดือนมากกว่าเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนที่ได้รับ ด้วยเหตุนี้คำว่า “วินัยทางการเงิน” จึงสำคัญมากที่จะละเลยไม่ได้ระงับความอยากให้ได้ ใช้แต่เท่าที่จำเป็น เงินก็จะเหลืออย่าลืม “หาได้ ใช้เป็น เห็นทางรวย”  

Related Post

ประชาชนต้องไม่แบ่งข้างหรือแยกขั้วทางการเมือง
23Jul

ประชาชนต้องไม่แบ่งข้างหรือแยกขั้วทางการเมือง

ประชาชนต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและทำความเข้าใจการเมืองไทยอย่างถ่องแท้รู้ว่าประเทศปกครองในระบอบอะไร ระบบบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างไร กระทรวงต่างๆ มีหน้าที่อะไรบ้าง

ทำไมจึงต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
08Jul

ทำไมจึงต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อมีการอยู่ร่วมกันของมนุษย์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปกครองเมื่อการปกครองก็ต้องมีการจัดระบอบการปกครองขึ้นมาเพื่อใช้ในการปกครองมนุษย์ด้วยกันซึ่งปัจจุบันมี 2 แบบหลัก (ไม่ข้อกล่าวถึงแบบแยกย่อยต่างๆ)

Cardiovascular Disease (CVD)
08Jul

Cardiovascular Disease (CVD)

การทานอาหารทั้ง 6 ชนิดนี้ให้เพียงพอช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ใหญ่ได้ Cardiovascular Disease (CVD)

เกาเหลาเนื้ออร่อยไร้เทียมทาน
21Jan

เกาเหลาเนื้ออร่อยไร้เทียมทาน

กินก่อนตายไม่เสียดายชาติเกิดเกาเนื้อที่ทำด้วยจอมยุทธเซี้ยเดี่ยวมือหนึ่งเกาเหลาเนื้อจ้าวยุทธจักรที่ยากจะหาผู้ต่อกรได้

รัสเซียยูเครน
13Oct

รัสเซียยูเครน

สงครามคือหนึ่งในเรื่องที่โหดร้ายของมนุษย์ในการเข่นฆ่ากันเองและถือเป็นเรื่องล้าหลังและไร้อารยธรรมของความเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิง

เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีดูจากอะไร
21Sep

เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีดูจากอะไร

ทำไมบางช่วงหาเงินยากบางช่วงก็หาเงินง่ายอะไรคือตัวแปรหลักและเราจะต้องทำไงในแต่ละช่วงเวลาที่บอกว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดี

© 2022 hitexts. All rights reserved