hitexts

Hi, We texts to you.

ไฟเขียวผ่านตลอด

การจราจรคือหนึ่งในปัญหาสำคัญของเมืองใหญ่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น New York, London, Paris, New Daily, Tokyo, Shanghai, Jakarta, และอีกหลายเมืองทั่วโลกรวมทั้งกรุงเทพมหานครของประเทศไทยเรา ปัญหาจราจรนำมาซึ่งความสูญเสียในหลายด้าน เช่น ปัญหาพลังงาน ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม แต่ทำไมปัญหาจราจรจึงแก้ไขไม่สำเร็จหลายพรรคการเมืองก็นำปัญหาจราจรมาหาเสียงในการเลือกตั้งเป็นประจำทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง รวมทั้งไอเดียอันบรรเจิดของอดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนหนึ่งที่เสนอว่าหากได้เป็นผู้ว่าฯ จะเปิดไฟเขียวตลอดทุก 4 แยกของกรุงเทพฯ เพื่อแก้ปัญหารถติด

ทำไมจึงแก้ปัญหาจราจรไม่ได้ เพราะในการแก้ปัญหาขนาดใหญ่นั้นมีตัวแปรเยอะและโดยเฉพาะปัญหานี้มันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์โดยตรงจำนวนมากด้วย นั่นหมายว่าหากมนุษย์ไม่ร่วมมือกันในการแก้ไขบอกเลยว่าชาติหน้าก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ ปัญหาการจราจรสะท้อนวินัยคนในชาติและความเห็นแก่ตัวรวมถึงการจัดระเบียบ ระบบของตัวเองไม่ได้ของมนุษย์ได้อย่างชัดเจน เช่น การปิดสัญญาณไฟจราจรที่ทางแยกต่างๆ จะเกิดความวุ่นวายอลหม่านขึ้นมาทันที ต่างคนต่างจะไปไม่มีใครยอมใครและการจัดระเบียบสลับกันไปก่อนไปหลังไม่สามารถทำได้และเกิดอุบัติเหตุตามมารวมถึงการชกต่อยและบางครั้งฆ่ากันเลยก็มี และยังมีเรื่องการเคารพกฎจราจรด้วยซึ่งมีให้เห็นทุกวัน ขับรถสวนทางวันเวย์ กลับรถในที่ห้ามกลับบรถ จอดรถในที่ห้ามจอด ขับช้าแช่ขวาตลอดทาง ขับรถเปิดไฟสูงตลอดเวลาในขณะวิ่งตามหลังหรือสวนทางรถคันอื่น ขับรถเร็วมากๆ แซงซ้ายแซงขวาแบบกระชั่นชิด และปัญหาอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่เกิดขึ้นบนถนน

หลักการสำคัญของการแก้ปัญหา คือ การแก้ปัญหาที่ “ต้นตอ” ตัวแปรของปัญหาการจราจรคือ

1.จำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นทุกปีและไม่มีการควบคุมจำกัดและกำจัดปริมาณรถยนต์แต่อย่างใด เรียกว่ามีเงินก็ซื้อได้เลยจะซื้อกี่คันก็ได้ รถเก่าแค่ไหนก็ยังนำมาใช้บนถนนได้

2.การกระจุกตัวของความเจริญของเมืองแบบรวมศูนย์ไว้ในเมืองเดียว เช่น ศูนย์ราชการ ศูนย์การศึกษา  สถานพยาบาล ศูนย์การค้า สถานบันเทิง สำนักงานต่างๆ ศูนย์คมนาคม และที่พักอาศัย เป็นต้น เมื่อความเจริญกระจุกตัว คนก็ต้องมาอยู่กันแบบรวมศูนย์และหลั่งไหลเข้ามาทำงานในเมืองกันอย่างหนาแน่น

3.การวางผังเมืองที่ไม่มีระเบียบแบบแผนไว้ล่วงหน้ามาก่อน ไม่มีการจัดแบ่งเขตพื้นที่ไว้อย่างเป็นระบบบล่วงหน้า เช่น การก่อสร้างขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า ห้างค้าปลีก ค้าส่ง โรงแรม คอนโดมิเนียม ศูนย์ราชการ กระทรวง กรม กองต่างๆ จะสร้างตรงไหนก็ได้เต็มเมืองไปหมด

4.ระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งในเมือง ชานเมือง จังหวัดรอบนอกไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการจัดการทั้งการเชื่อมโยง การรวมเป็นศูนย์กลาง และการกระจายเส้นทางการเดินทางที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของเมืองอย่างไม่มีประสิทธิภาพทั้งทางถนนบนดิน ใต้ดิน ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ

5.การบริหารและการจัดระบบจราจรทั้งโครงข่ายไม่มีประสิทธิภาพ หลายจุดใช้ตำรวจจราจรควบคุมและเปิด-ปิดสัญญาณไฟและการยืนโบกมือ เป่านกหวีต โทรโข่ง สัญญาณไฟบางแห่งก็เสีย หรือไม่ก็เปิดบ้าง ไม่เปิดบ้าง การจัดการพื้นที่การใช้ผิวจราจร (ถนน) ไม่เหมาะสมกับปริมาณรถ

6.การใช้กฎหมายในการบริการจัดการการใช้รถในเมืองไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างจริงจัง เช่น วันคู่ วันคี่ ทะเบียนเลขคี่ เลขคู่ ให้สลับวันวิ่ง และระบบโซนนิ่งห้ามเข้าและกำหนดเวลาวิ่ง เป็นต้น

7.ไม่มีการใช้แผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการจราจรอย่างจริงจัง นอกจากการไล่จับอย่างเข้มข้นด้วยการออกใบสั่งปรับจากกล้องวงจรปิดแบบเถรตรงโดยไม่มีวิจารณญาณเท่านั้น

ผู้มีส่วนในการแก้ปัญหา คือ

1.รัฐบาล (หน้าที่โดยตรง)

2.หน่วยงานราชการ (หน้าที่โดยตรง)

3.กรุงเทพมหานคร (หน้าที่โดยตรง)

4.ภาคธุรกิจเอกชน (ต้องร่วมมือและหน้าที่โดยอ้อม)

5.ภาคประชาชน (ต้องร่วมมือและหน้าที่โดยอ้อม)

สรุป การแก้ปัญหาจราจร

1.ต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุเท่านั้น ต้องมีการควบคุมการเพิ่มขึ้นของรถยนต์และลดปริมาณรถยนต์ที่มีอยู่ลงด้วย

2.กระจายความเจริญและศูนย์กลางต่างๆ ออกไปไว้เมืองอื่นๆ ด้วยนอกจากกรุงเทพลดการกระจุกตัว

3.วางผังเมืองและกำหนดโซนนิ่งใหม่รองรับอนาคตไม่ให้มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่แบบไร้ทิศทางและมีแผนรองรับรวมถึงการบริหารจัดการการออกแบบและการใช้ถนน การตัดถนน การสร้างสะพาน อุโมงค์ข้ามทางแยก ทางลัดต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

4.จัดระบบโครงข่ายการจราจรเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเดินทางต่างระบบหรือระบบเดียวกันและการจ่ายค่าโดยสารแบบครั้งเดียวใช้ได้ทั้งระบบการเดินทาง

5.ใช้เทคโนโลยี Digital, Big Data, ML, Drone, AI ในการจัดระบบและประมวลผลการจราจรทั้งโครงข่ายแทนคน

6.ใช้กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจฟรีทุกการเดินทางในเมือง รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดิน บนดิน เรือ แทนการใช้รถส่วนตัว  

7.ลดการติดต่อที่ต้องมีการเดินทางไปด้วยตนเอง เป็นการติดต่อผ่าน Applications หรือช่องทาง Digital แทนทั้งหมด

8.จัดระบบเวลาการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหม่เพื่อลดการใช้ถนนร่วมกันในเวลาเดียวกัน

9.บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับวินัยการใช้รถ ใช้ถนนอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ  

แต่ไม่ว่าจะอย่างไรปัญหาจราจรจะยังคงมีอยู่ต่อไปตราบใดที่ยังมีเมืองขนาดใหญ่และคนหลายล้านคนมาอยู่อาศัยร่วมกัน ไม่มีวิธีการใดที่จะแก้ปัญหาได้ 100%

Related Post

ประชาชนต้องไม่แบ่งข้างหรือแยกขั้วทางการเมือง
23Jul

ประชาชนต้องไม่แบ่งข้างหรือแยกขั้วทางการเมือง

ประชาชนต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและทำความเข้าใจการเมืองไทยอย่างถ่องแท้รู้ว่าประเทศปกครองในระบอบอะไร ระบบบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างไร กระทรวงต่างๆ มีหน้าที่อะไรบ้าง

ทำไมจึงต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
08Jul

ทำไมจึงต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อมีการอยู่ร่วมกันของมนุษย์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปกครองเมื่อการปกครองก็ต้องมีการจัดระบอบการปกครองขึ้นมาเพื่อใช้ในการปกครองมนุษย์ด้วยกันซึ่งปัจจุบันมี 2 แบบหลัก (ไม่ข้อกล่าวถึงแบบแยกย่อยต่างๆ)

Cardiovascular Disease (CVD)
08Jul

Cardiovascular Disease (CVD)

การทานอาหารทั้ง 6 ชนิดนี้ให้เพียงพอช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ใหญ่ได้ Cardiovascular Disease (CVD)

เกาเหลาเนื้ออร่อยไร้เทียมทาน
21Jan

เกาเหลาเนื้ออร่อยไร้เทียมทาน

กินก่อนตายไม่เสียดายชาติเกิดเกาเนื้อที่ทำด้วยจอมยุทธเซี้ยเดี่ยวมือหนึ่งเกาเหลาเนื้อจ้าวยุทธจักรที่ยากจะหาผู้ต่อกรได้

รัสเซียยูเครน
13Oct

รัสเซียยูเครน

สงครามคือหนึ่งในเรื่องที่โหดร้ายของมนุษย์ในการเข่นฆ่ากันเองและถือเป็นเรื่องล้าหลังและไร้อารยธรรมของความเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิง

เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีดูจากอะไร
21Sep

เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีดูจากอะไร

ทำไมบางช่วงหาเงินยากบางช่วงก็หาเงินง่ายอะไรคือตัวแปรหลักและเราจะต้องทำไงในแต่ละช่วงเวลาที่บอกว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดี

© 2022 hitexts. All rights reserved