hitexts

Hi, We texts to you.

ใครผิด? จับใคร?

หากคุณนั่งรถยนต์ส่วนตัวของคุณมาแล้วเจอด่านตรวจแอลกอฮอล์และคุณก็เมาแอ๋และเมื่อรถออกจากด่านตรวจไปแล้วก็ไปชนคนถึงแก่ความตายอีก กรณีเช่นนี้ใครผิดและจะจับใคร เพราะรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์แบบขับอัตโนมัติในระหว่างเจอด่านตรวจเขาก็ไม่ได้เป็นคนขับแถมนั่งอยู่ฝั่งผู้ โดยสารซะด้วยแบบนี้ตำรวจจะจับเขาในข้อหา “เมาแล้วขับ” ได้หรือไม่ และเมื่อรถยนต์คันนี้ออกจากด่านไปแล้วก็ไปชนคนตายอีก ตำรวจจะจับเขาในข้อหา “กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย” ได้หรือไม่

การเดินทางในโลกยุคดิจิทัลได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปเป็นอย่างมากจากรถยนต์ใช้น้ำมันและมาสู่ยุครถยนต์ไม่ต้องใช้น้ำมันเป็นการใช้ระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนแทน และรถยนต์ยังสามารถขับเคลื่อนได้เองอีกด้วย (Driverless) จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นกรณีศึกษาว่าหน่วยงานรัฐมีการเตรียมพร้อมในด้านนี้ไว้หรือยัง หากเกิดความเสียหายเช่นในกรณีตัวอย่างใครจะรับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและทางอาญา เช่น

1.การออกใบขับขี่จะออกอย่างไร?

2.ผู้ขับขี่คือใคร?

3.เจ้าของรถยนต์ต้องรับผิดชอบหรือไม่?

4.หลักปฏิบัติในเรื่อง AI (เทคโนโลยีที่ใช้ในการขับรถยนต์) เป็นอย่างไร?

5.มีการเตรียมกฎหมายรองรับในมิติอื่นๆ ไว้แล้วหรือยัง? เป็นต้น

รถยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Driving System) ไม่ใช่เรื่องในหนังการ์ตูนอีกต่อไปแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วในยุคปัจจุบันและจะก้าวล้ำไปอีกมากในอนาคต SAE : Society of Automotive Engineers (สมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่งสหรัฐอเมริกา) ได้กำหนดระดับหรือ Level มาตรฐานของการขับขี่อัตโนมัติไว้ 6 Level สำหรับใช้กับรถยนต์ตั้งแต่ Level ที่ไม่มีระบบขับขี่อัตโนมัติเลยไปจนถึงรถขับขี่อัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบดังนี้

SAE Level 0: No Automation (ไม่มีระบบอัตโนมัติ)

รถยนต์ส่วนใหญ่ที่คุ้นเคยจะอยู่ในระดับนี้คือผู้ขับรถควบคุมทุกส่วนในการขับเองไม่ว่าจะเป็นคุมพวงมาลัย เร่งความเร็ว ระวังสิ่งต่างๆ ขณะขับรถ รวมไปถึงตัดสินใจในการใช้สัญญาณไฟต่างๆ รวมถึงการเบรก การหยุด การจอดของรถยนต์

SAE Level 1: Driver Assistance (มีระบบช่วยผู้ขับ)

รถยนต์ที่อยู่ในระดับนี้จะมีการทำงานที่สามารถช่วยควบคุมรถบ้างเช่นการควบคุมทิศทางหรือการเร่งความเร็วและเบรกได้ เช่น ระบบช่วยให้รถอยู่ในเลนหรือระบบควบคุมความเร็วแบบอแดปทีฟ แต่ไม่สามารถทำได้ทั้ง 2 อย่างร่วมกันได้  โดยผู้ขับรถต้องพร้อมที่จะเข้ามาควบคุมรถแทนการทำงานเหล่านี้หากมีการเตือนโดยระบบ นอกจากนี้ระบบขับขี่อัตโนมัติ Level 1 ยังอาจมีบางระบบที่ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการขับร่วมด้วยแต่ผู้ขับยังต้องให้ความสนใจต่อสิ่งรอบตัวอยู่ดี ระบบขับขี่อัตโนมัติ Level 1 มีใช้ในรถยนต์กันมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

SAE Level 2: Partial Automation (ช่วยควบคุมบางส่วน)

รถยนต์จะสามารถควบคุมทั้งทิศทางและการเร่งและเบรกในบางการทำงานร่วมกันได้ โดยที่ผู้ขับยังคงต้องมีความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาและพร้อมที่จะเข้าไปควบคุมรถ รวมไปถึงต้องดูสิ่งรอบข้าง การจราจร และสภาพถนนเอง โดยตัวอย่างของระบบขับขี่อัตโนมัติ Level 2 คือระบบ Autopilot ของ Tesla ซึ่งเป็นชุดเทคโนโลยีช่วยผู้ขับที่รวม Traffic-Aware Cruise Control หรือระบบควบคุมความเร็วตามสภาพการจราจร และ Autosteer ซึ่งควบคุมพวงมาลัยในเลนที่มีเส้นจราจรชัดเจนได้ไว้ด้วยกัน แต่จะมีการทำงานที่ความเร็วจำกัด

SAE Level 3: Conditional Driving Automation (ขับขี่อัตโนมัติโดยมีเงื่อนไข)

รถยนต์จะสามารถตรวจดูสิ่งที่อยู่รอบๆ เปลี่ยนเลนและสามารถควบคุมพวงมาลัยรวมไปถึงเร่งความเร็วและเบรกได้ในบางสถานการณ์ที่กำหนดไว้ เช่น บนทางหลวง แต่ผู้ขับจะต้องพร้อมที่จะกลับมาควบคุมรถเมื่อจำเป็น Audi A8 เป็นรถยนต์ในสายการผลิตรุ่นแรกที่มีระบบขับขี่อัตโนมัติ Level 3 ซึ่งด้วยการกดปุ่มระบบ AI Traffic Jam Pilot จะจัดการเริ่มคุมพวงมาลัย เร่งความเร็ว และเบรกในการจราจรที่เคลื่อนที่ช้าไม่เกิน 60 กม./ชม. บนถนนส่วนใหญ่ซึ่งมีที่กั้นระหว่างรถที่สวนทางกัน โดยเมื่อรถทำงานจนถึงข้อจำกัดจะเตือนผู้ขับให้ควบคุมการขับ

SAE Level 4: High Driving Automation (ขับขี่อัตโนมัติขั้นสูง)

รถยนต์จะสามารถขับเคลื่อนด้วยตนเองโดยที่มีคนอยู่ในรถ โดยรถจะควบคุมการสตาร์ทเครื่องยนต์ คุมทิศทาง เร่งความเร็ว และเบรก รวมทั้งตรวจดูสิ่งรอบข้างได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย และสามารถจอดรถได้ เมื่อมีสภาพที่เหมาะสมผู้ขับจะสามารถเปลี่ยนรถเป็นระบบขับขี่อัตโนมัติแล้วนั่งผ่อนคลายและละสายตาจากถนนได้ แต่เมื่อรถยนต์เผชิญกับสิ่งที่ไม่สามารถอ่านหรือรับมือได้ก็จะขอการตัดสินใจจากผู้ขับอย่างไรก็ตามหากผู้ขับไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวและมีบางสิ่งเกิดขึ้นรถยนต์ก็จะแก้ปัญหานั้นอัตโนมัติ จึงอาจเรียกได้ว่าเริ่มเป็นรถยนต์ขับขี่อัตโนมัติจริงๆ

SAE Level 5: Full Driving Automation (ขับขี่อัตโนมัติอย่างสมบูรณ์เต็มรูปแบบ)

ที่ระดับนี้รถยนต์จะไม่ต้องการการควบคุมจากมนุษย์อย่างสิ้นเชิง จึงหมายความว่ารถยนต์ไม่จำเป็นต้องมีพวงมาลัย คันเร่ง หรือแม้แต่คนอยู่ในรถสำหรับการใช้งานบางประเภทเช่นขนส่งสินค้า โดยรถยนต์จะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดและสามารถทำการขับขี่ได้กับทุกถนน ทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะมีคนอยู่ในรถหรือไม่

SAE Level 0: No Automation (ไม่มีระบบอัตโนมัติ)

SAE Level 1: Driver Assistance (มีระบบช่วยผู้ขับ)

SAE Level 2: Partial Automation (ช่วยควบคุมบางส่วน)

SAE Level 3: Conditional Driving Automation (ขับขี่อัตโนมัติโดยมีเงื่อนไข)

SAE Level 4: High Driving Automation (ขับขี่อัตโนมัติขั้นสูง)

SAE Level 5: Full Driving Automation (ขับขี่อัตโนมัติอย่างสมบูรณ์เต็มรูปแบบ)

ส่วนการสรุปกรณีศึกษาข้างต้นนั้นขอให้ลองช่วยกันคิดต่อว่า ใครผิด? และ จับใคร?

**ข้อมูลบางส่วนจาก Internet

Related Post

ประชาชนต้องไม่แบ่งข้างหรือแยกขั้วทางการเมือง
23Jul

ประชาชนต้องไม่แบ่งข้างหรือแยกขั้วทางการเมือง

ประชาชนต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและทำความเข้าใจการเมืองไทยอย่างถ่องแท้รู้ว่าประเทศปกครองในระบอบอะไร ระบบบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างไร กระทรวงต่างๆ มีหน้าที่อะไรบ้าง

ทำไมจึงต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
08Jul

ทำไมจึงต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อมีการอยู่ร่วมกันของมนุษย์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปกครองเมื่อการปกครองก็ต้องมีการจัดระบอบการปกครองขึ้นมาเพื่อใช้ในการปกครองมนุษย์ด้วยกันซึ่งปัจจุบันมี 2 แบบหลัก (ไม่ข้อกล่าวถึงแบบแยกย่อยต่างๆ)

Cardiovascular Disease (CVD)
08Jul

Cardiovascular Disease (CVD)

การทานอาหารทั้ง 6 ชนิดนี้ให้เพียงพอช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ใหญ่ได้ Cardiovascular Disease (CVD)

เกาเหลาเนื้ออร่อยไร้เทียมทาน
21Jan

เกาเหลาเนื้ออร่อยไร้เทียมทาน

กินก่อนตายไม่เสียดายชาติเกิดเกาเนื้อที่ทำด้วยจอมยุทธเซี้ยเดี่ยวมือหนึ่งเกาเหลาเนื้อจ้าวยุทธจักรที่ยากจะหาผู้ต่อกรได้

รัสเซียยูเครน
13Oct

รัสเซียยูเครน

สงครามคือหนึ่งในเรื่องที่โหดร้ายของมนุษย์ในการเข่นฆ่ากันเองและถือเป็นเรื่องล้าหลังและไร้อารยธรรมของความเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิง

เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีดูจากอะไร
21Sep

เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีดูจากอะไร

ทำไมบางช่วงหาเงินยากบางช่วงก็หาเงินง่ายอะไรคือตัวแปรหลักและเราจะต้องทำไงในแต่ละช่วงเวลาที่บอกว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดี

© 2022 hitexts. All rights reserved