hitexts

Hi, We texts to you.

เราเก่งขึ้นได้อีกแน่นอน

คำตอบในทางทฤษฎีนั้นคือ “เป็นไปได้” แต่ในทางปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเอง หมายความว่าอย่างไรที่ว่าขึ้นอยู่กับตัวเราเอง หากเรามีความเชื่อว่า “คนเราไม่สามารถที่จะเก่งขึ้นได้อีกแล้ว” มันก็จะเป็นเช่นนั้นไปตลอดชีวิต เข่น หากเราเรียนไม่เก่ง เราก็จะเรียนไม่เก่งไปตลอดชีวิต หากเราไม่แข็งแรง เราก็จะไม่แข็งแรงไปตลอดชีวิต หากเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เราก็จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไปตลอดชีวิต หากเราเล่นกอล์ฟไม่เป็น เราก็จะเล่นไม่เป็นไปตลอดชีวิต หากเราโง่ เราก็จะโง่ไปตลอดชีวิต หากเราจน เราก็จะจนไปตลอดชีวิต เราเกิดมาอย่างไร เราก็จะเป็นอย่างนั้น เราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้ เป็นต้น เพราะฉะนั้นความคิดและความเชื่อเฉพาะตัวของเราจึงเป็นตัวแปรสำคัญสุดที่จะทำให้เราเก่งขึ้นได้อีกหรือไม่ เพราะมันคือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราลงมือทำไปตามความเชื่อนั้น 

วิธีการที่จะทำให้เราเก่งขึ้นได้อีกนั้นเราต้องมีความเชื่อก่อนว่าเราสามารถเก่งขึ้นอีกได้จริง และความจริงอีกข้อหนึ่งในโลกนี้ก็คือไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่องและรู้ไปหมดทุกอย่างในโลกนี้ นั่นก็หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งไปทุกเรื่องแต่อย่างใด เอาเรื่องที่มันจำเป็นกับชีวิตหรือเรื่องที่เราต้องการเก่งจริงๆ ก็พอ และควรเป็นเรื่องที่มีประโชยน์กับตัวเรา อนาคตเรารวมถึงต่อผู้อื่นหรือต่อโลกที่เราอยู่อาศัยก็จะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆ

แนวทางที่จะทำให้เราเก่งขึ้นได้อีกก็คือ

1.มีความเขื่อว่าเราสามารถเก่งขึ้นได้อีกจริงก่อน

2.ความเก่งเป็นเรื่องของทักษะ เมื่อเป็นเรื่องของทักษะแปลว่าเราฝึกฝนมันได้

3.ทุกความเก่งล้วนเกิดจากการมีเบสิคที่ดี

4.ทำสิ่งที่เราไม่ถนัด ไม่ชอบ ไปจนกว่าเราจะถนัดและชอบมัน

5.อดทนและพยายาม มุ่งมั่นที่จะทำมันให้ได้และสำเร็จจริงๆ

6.วางแผนและมีกลยุทธ์ในการลงมือทำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องวัดผลได้

7.เราเก่งขึ้นได้อีกเป็นตรรกะทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ไสยศาสตร์

เริ่มต้นลงมือทำวันนี้เลย!

Related Post

ประชาชนต้องไม่แบ่งข้างหรือแยกขั้วทางการเมือง
23Jul

ประชาชนต้องไม่แบ่งข้างหรือแยกขั้วทางการเมือง

ประชาชนต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและทำความเข้าใจการเมืองไทยอย่างถ่องแท้รู้ว่าประเทศปกครองในระบอบอะไร ระบบบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างไร กระทรวงต่างๆ มีหน้าที่อะไรบ้าง

ทำไมจึงต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
08Jul

ทำไมจึงต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อมีการอยู่ร่วมกันของมนุษย์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปกครองเมื่อการปกครองก็ต้องมีการจัดระบอบการปกครองขึ้นมาเพื่อใช้ในการปกครองมนุษย์ด้วยกันซึ่งปัจจุบันมี 2 แบบหลัก (ไม่ข้อกล่าวถึงแบบแยกย่อยต่างๆ)

Cardiovascular Disease (CVD)
08Jul

Cardiovascular Disease (CVD)

การทานอาหารทั้ง 6 ชนิดนี้ให้เพียงพอช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ใหญ่ได้ Cardiovascular Disease (CVD)

เกาเหลาเนื้ออร่อยไร้เทียมทาน
21Jan

เกาเหลาเนื้ออร่อยไร้เทียมทาน

กินก่อนตายไม่เสียดายชาติเกิดเกาเนื้อที่ทำด้วยจอมยุทธเซี้ยเดี่ยวมือหนึ่งเกาเหลาเนื้อจ้าวยุทธจักรที่ยากจะหาผู้ต่อกรได้

รัสเซียยูเครน
13Oct

รัสเซียยูเครน

สงครามคือหนึ่งในเรื่องที่โหดร้ายของมนุษย์ในการเข่นฆ่ากันเองและถือเป็นเรื่องล้าหลังและไร้อารยธรรมของความเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิง

เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีดูจากอะไร
21Sep

เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีดูจากอะไร

ทำไมบางช่วงหาเงินยากบางช่วงก็หาเงินง่ายอะไรคือตัวแปรหลักและเราจะต้องทำไงในแต่ละช่วงเวลาที่บอกว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดี

© 2022 hitexts. All rights reserved